O projektu

Film INDustry Internship Project

Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu (CZ.1.07/2.4.00/31.0015)

Projekt FIND nabízí jedinečné příležitosti k přímé interakci mezi filmovými profesionály a akademickou sférou prostřednictvím stáží, workshopů, publikací, exkurzí, seminářů a online platformy. Tím podporuje konkurenceschopnost absolventů filmových studií a rozvoj badatelských i pedagogických přístupů propojujících teorii s praxí. Zároveň praktikům zpřístupňuje nový typ zpětné vazby a zásobárnu talentovaných adeptů.

Project FIND provides a unique opportunity for direct interaction between film professionals and academia through internships, workshops, publications, field trips, seminars and online platforms. In so doing, FIND better prepares Film Studies graduates for the competitive marketplace, and helps to develop new research and pedagogical approaches that link theory and practice. At the same time, the project provides film practitioners with access to new types of feedback and to a new pool of talent.

Festival v Cannes

Symbolicky zakončila projekt FIND exkurze na filmový festival v Cannes.

Cesta filmovým Polskem

Ve dnech 5.5. – 10.5. 2014 se uskutečnila pod hlavičkou projektu FIND exkurze do Varšavy a Krakova s cílem přiblížit cílové skupině produkční zázemí polské filmové a televizní tvorby.

London Calling 2014

29. 4. - 4. 5. 2014 se uskutečnila pod hlavičkou projektu FIND exkurze do Londýna s cílem přiblížit cílové skupině produkční zázemí a britskou knematografii.

Projekt FIND propojil svět filmového průmyslu s univerzitami

Dvě renomované české univerzity mohly díky evropským fondům nabídnout nové možnosti praktického vzdělávání studentům filmových a mediálních studií, a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Prostřednictvím exkurzí a stáží v prestižních produkčních společnostech přispěly k zacelení propasti, která dosud oddělovala vysokoškolské studium a svět mediálního průmyslu.

Budapešť 2014

Ve dnech 26. 3. – 30. 3. 2014 se uskuteční další filmově poznávací exkurze tentokrát do maďarské Budapešti

Jaroslav Sedláček: Nová éra dramaturgie českých filmů?

Nová éra dramaturgie českých filmů?
Druhý rok působení Filmového centra České televize

Jaroslav Sedláček (1972) je odborné veřejnosti znám z několika profesních rolí týkajících se českého filmu. Byť původně vystudoval Fakultu sociálních věd UK, už během studií spolupracoval s AB Barrandov a i svými dalšími kroky se orientoval na analýzu a podporu národní kinematografie. Jeho publicistická dráha je vyznačena především patnáctiletým působením v časopisu Cinema. Své publicistické zkušenosti a detailní znalost poměrů zúročil v televizním cyklu a publikaci Rozmarná léta českého filmu, v nichž mapuje dvě de- setiletí současné tuzemské kinematografie. Ze scenáristy a odborného poradce se Jaroslav Sedláček postupně proměňoval v dramaturga: Prvním úspěšným projektem, pod nímž je coby dramaturg podepsán, byla KRIMINÁLKA ANDĚL, ambiciózní televizní seriál nomino- vaný na cenu Elsa. Spolu s Helenou Uldrichovou a Tomášem Baldýnským se k 1. červenci 2012 Sedláček stal jednou z hlavních postav nově založeného Filmového centra České te- levize, kde z pozice hlavního dramaturga usiluje o aktivní výběr látek a jejich následnou realizaci v koprodukci České televize. Druhý rok existence Filmového centra potvrzuje, že tento přístup přináší autorskou pestrost a žánrovou rozrůzněnost audiovizuální tvorby a do budoucna jsou jeho mechanismy i individuální přispění jednotlivých dramaturgů a producentů příslibem kvalitativního rozvoje české kinematografie. Jaroslav Sedláček je jedním z expertů, kteří v rámci projektu FIND (Partnerská síť univerzit a filmového prů- myslu) přednášeli o filmové tvorbě a její reflexi studentům filmové vědy v Brně a v Olo- mouci. Při příležitosti přednáškového cyklu vznikl i následující rozhovor.

Filmová Varšava a Krakov

Ve dnech 5. 5. – 10. 5. 2014 se uskuteční další filmově-poznávací exkurze,
tentokrát do Varšavy a Krakova, jejímž cílem je účastníkům přiblížit současnou
polskou kinematografii, televizní tvorbu, nová média, filmové školství a jejich
produkční zázemí.

Seriál BBC – Czech Anglo Production

FIND hledá stážisty na natáčení druhé řady seriálu BBC "The Musketeers", který u
nás bude produkovat společnost Czech Anglo Production.

Příběh dobového seriálu je zasazený do Francie v 17. století, což z produkčního
hlediska znamená náročné přípravy krásných a honosných kostýmů, kaskadérských
soubojů a dekorací ve francouzském stylu.

První řada, na jejíž výrobě také pracovalo několik našich stážistů, se od ledna
2014 vysílá na stanici BBC One.

Asistent dramaturga převzatých pořadů, ČT

Hledáme stážistu na pozici asistenta dramaturga převzatých pořadů v České televizi. Jeho hlavní činností bude pomoc při výběru filmů z teritorií Francie, Beneluxu a celého Balkánu, Turecka a Řecka.

Stránky

Twitter icon Facebook icon LinkedIn icon Google+ icon YouTube icon RSS icon

Kontakty

Hlavní koordinátor:
Petr Szczepanik: szczepan@phil.muni.cz

Koordinátor projektu + koordinátor pro shadowing v produkčních společnostech (stáže):
Marek Loskot: marek.loskot@gmail.com

Kontakt: info@projectfind.cz